Chứng nhận sản phẩm an toàn bảo vệ sức khỏe sắc đẹp Việt Nam

Đăng bởi: Đông Y Nhật Dương Danh mục: Danh hiệu và giải thưởng Thời gian: Bình luận: 0 Lượt xem: 132

Tháng 09/2019, Đông Y Gia truyền Nhật Dương được Thứ trưởng Bộ Y tế trao bằng Chứng nhận sản phẩm an toàn bảo vệ sức khỏe sắc đẹp Việt Nam.

Với tiêu chí, chất lượng làm nên thương hiệu, ngay từ đầu Đông Y Gia truyền Nhật Dương đã xác định rõ chiến lược phát triển lâu dài là phải tạo ra giá trị cho cộng đồng, nghiên cứu và đưa ra thị trường sản phẩm phải tốt và hiệu quả. giúp bảo vệ sức khỏe sắc đẹp Việt Nam.

Nhờ vậy, tháng 09/2019, Đông Y Gia truyền Nhật Dương được Thứ trưởng Bộ Y tế trao bằng Chứng nhận sản phẩm an toàn bảo vệ sức khỏe sắc đẹp Việt Nam.
Đây là niềm vinh dự lớn và cũng là thành quả sau thời gian nỗ lực hết mình của Đông Y Gia truyền Nhật Dương:

Đông Y Gia Truyền Nhật Dương  - Chứng nhận sản phẩm an toàn bảo vệ sức khỏe sắc đẹp Việt Nam

Đông Y Nhật Dương - Chứng nhận snar phẩm an toàn bảo vệ sức khỏe sắc đẹp Việt Nam

Các thông tin liên quan khác:

Bình luận

Gửi bình luận của bạn