Kết quả kiểm nghiệm Thuốc đặc trị răng miệng Nhật Dương

Đăng bởi: Đông Y Nhật Dương Danh mục: Chứng nhận sản phẩm Thời gian: Bình luận: 0 Lượt xem: 202

Sản phẩm đã được xét nghiệm ở nhiều cơ sở và các kết quả đều xác nhận Thuốc đặc trị răng miệng Nhật Dươngan toàn.

Đông Y Gia truyền Nhật Dương đã đưa sản phẩm Thuốc đặc trị răng miệng Nhật Dương tới nhiều cơ sở để thực hiện xét nghiệm. Các chỉ số trong kết quả xét nghiệm đều cho thấy các chỉ tiêu đều được đảm bảo và sản phẩm là an toàn.

Dưới đây là ảnh các kết quả xét nghiệm tại một số cơ sở uy tín trên toàn quốc.

1. Kết quả kiểm nghiệm tại VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế được thành lập theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 23/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ra đời theo quy định tại Nghị định số 79/2008/NĐ-CP cùng hệ thống các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 63 tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia là đơn vị chuyên ngành triển khai các kỹ thuật kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Dưới đây là ảnh kết quả xét nghiệm:

Đông Y Nhật Dương - Kết quả xét nghiêm - Xác nhận an toàn

2. Kết quả kiểm nghiệm tại CÔNG TY CPDV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHẤN NAM

Ảnh kết quả xét nghiệm:

Đông Y Nhật Dương - Kết quả xét nghiêm - Xác nhận an toàn

Ngoài ra bạn xem thêm các kết quả xét nghiệm của các sản phẩm khác tại địa chỉ:

Chứng nhận sản phẩm
Thông tin sản phẩm thuốc đặc trị răng miệng Nhật Dương

Bình luận

Gửi bình luận của bạn