Kết quả kiểm nghiệm Viên thảo mộc vệ sinh vùng kín – Sản phẩm đặc trị viêm nhiễm phụ khoa Nhật Dương

Đăng bởi: Đông Y Nhật Dương Danh mục: Chứng nhận sản phẩm Thời gian: Bình luận: 0 Lượt xem: 44

Sản phẩm đã được xét nghiệm ở nhiều cơ sở và các kết quả đều xác nhận Viên thảo mộc vệ sinh vùng kín – Sản phẩm đặc trị viêm nhiễm phụ khoa Nhật Dươngan toàn.

Đông Y Gia truyền Nhật Dương đã đưa sản phẩm Viên thảo mộc vệ sinh vùng kín tới nhiều cơ sở để thực hiện xét nghiệm. Các chỉ số trong kết quả xét nghiệm đều cho thấy các chỉ tiêu đều được đảm bảo và sản phẩm là an toàn.

Viên thảo mộc vệ sinh vùng kín - Sản phẩm đặc trị viêm nhiễm phụ khoa - Kết quả kiểm nghiệm

Đặc biệt sản phẩm còn có Phiếu công bố sản phẩm cho sản phẩm Viên thảo mộc vệ sinh vùng kín – Sản phẩm đặc trị viêm nhiễm phụ khoa, xác định sản phẩm đã được tổ chức, cá nhân sản xuất khai báo với cơ quan nhà nước về việc lưu thông trên thị trường.

Viên thảo mộc vệ sinh vùng kín - Sản phẩm đặc trị viêm nhiễm phụ khoa - Phiếu công bố sản phẩm

Thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng tham khảo tại địa chỉ: Viên thảo mộc vệ sinh vùng kín Nhật Dương.

Nguồn: Kết quả kiểm nghiệm Viên thảo mộc vệ sinh vùng kín

Bình luận

Gửi bình luận của bạn