Nhà phân phối Minh Hạnh (NPP Minh Hạnh) - Công ty TNHH Đông Y Gia Truyền Nhật Dương cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo luật pháp Việt Nam.

Khi bạn sử dụng trang tin này, NPP Minh Hạnh sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho đến khi bạn xác định thật sự muốn mua sản phẩm các sản phẩm của Nhật Dương, đăng ký thành viên, hay để liên hệ với NPP Minh Hạnh.

Ngoại trừ những trường hợp được liệt kê ở mục "Thu thập thông tin cá nhân" bên dưới đây, NPP Minh Hạnh sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn hay trong các trường hợp đặc biệt.

NPP Minh Hạnh sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho công ty được lưu trữ an toàn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc liên quan đến chính sách cũng như các thông lệ về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

A. Dưới đây là các mục đích sử dụng thông tin cá nhân được thu thập bởi NPP Minh Hạnh khi người dùng vào trang web:

(1) Cung cấp, thiết kế và tiếp thị (bao gồm tiếp thị trực tiếp) các sản phẩm của Nhật Dương, các sản phẩm liên quan đến Nhật Dương, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;

(2) Thống kê và nghiên cứu;

(3) Liên lạc với khách hàng và/hoặc người dùng của trang web này;

(4) Đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với NPP Minh Hạnh, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;

(5) Thực hiện các mục tiêu khác liên quan theo điểm (1) đến (4) ở trên.

B. Thông tin cá nhân của người sử dụng được thu thập bởi NPP Minh Hạnh thông qua trang tin này có thể được chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên nào sau đây (bất kể trong hay ngoài Việt Nam) cho các mục đích như đã nếu ở các mục từ (1) đến (5) ở trên:

(a) Các công ty liên kết của NPP Minh Hạnh;

(b) Các nhà phân phối khác thuộc Công ty TNHH Đông Y Gia Truyền Nhật Dương;

(c) Các đại lý, thành viên, nhà thầu hay nhà cung cấp dịch vụ thứ ba cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính, thanh toán hay các dịch vụ khác cho NPP Minh Hạnh liên quan đến công việc kinh doanh.

(d) Các đại lý, chi nhánh trực thuộc NPP Minh Hạnh;

(e) Các cá nhân hoặc pháp nhân mà NPP Minh Hạnh có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của luật định liên quan đến NPP Minh Hạnh hoặc bất kỳ thành viên hoặc đối tác kinh doanh nào của công ty;

(f) Các cơ quan hành pháp, tư pháp hoặc lập pháp.

C. Người sử dụng trang tin này có quyền yêu cầu truy xuất và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình được lưu trữ bởi NPP Minh Hạnh. Nếu người sử dụng của trang tin này muốn truy xuất hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình được lưu trữ bởi công ty NPP Minh Hạnh, vui lòng liên hệ chúng tôi: NPP Minh Hạnh (0966.08.99.88) tại địa chỉ Tòa nhà 1212A, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.